Privacyverklaring

Smederij Zwolle B.V. gevestigd aan de Herftelaan 2F, 8024PJ te Zwolle, kvk: 70803102 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Deze website, inclusief de gegevens en informatie die hierop verstrekt worden worden niet gebruikt voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Smederij Zwolle wanneer u zich aanmeldt voor één van onze workshops. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens die op de website of bij aanmelding van de workshop worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en voor het verwerken van uw bestellingen of aanmeldingen.

Op grond van art. 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.